Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een van de uitgangspunten van het regeerakkoord is dat de nationale koppen op Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd;

verzoekt de regering de nationale dierverzamelregelgeving te herzien en versoepelingen door te voeren met als randvoorwaarde dat bewaking van diergezondheid- en dierenwelzijn voorop dient te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 7895 gasten

donaties

doneer

Nederland
English