Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het welzijn van grote grazers in begrensde natuurgebieden ernstig wordt bedreigd als het aantal dieren groter wordt dan het gebied onder natuurlijke omstandigheden aankan;

constaterende, dat overal in Nederland, behalve in de spoor A-gebieden, het aantal dieren in evenwicht wordt gehouden met het ecologisch draagvlak van het gebied;

van mening, dat grote grazers in de Oostvaardersplassen en Veluwezoom ernstig ondervoed zijn en bijgevoederd dienen te worden, waardoor minder dieren de hongerdood hoeven te sterven en dus overgegaan moet worden op preventieve aantalregulatie;

van mening, dat de evaluatie van het beleid in de Oostvaardersplassen dit jaar al dient plaats te vinden en dat bij deze evaluatie alternatieve mogelijkheden voor preventieve aantalregulatie zoals immunocontraceptie als mogelijk alternatief meegewogen dienen te worden;

verzoekt de regering per direct schraal hooi in voldoende hoeveelheden ter beschikking te stellen aan de hongerende dierpopulaties in de Oostvaardersplassen en de Veluwezoom,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3425 gasten

donaties

doneer

Nederland
English