Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het in Nederland niet strafbaar is om bedreigde dieren, die een beschermingsstatus hebben op basis van het Cites-Verdrag, op internet te koop aan te bieden;

overwegende, dat internethandel in bedreigde diersoorten in Nederland veelvuldig voorkomt;

verzoekt de regering om zich ervoor in te spannen dat het Cites-Verdrag aangepast wordt, teneinde de internethandel in bedreigde diersoorten strafbaar te stellen;

en verzoekt de regering de internethandel in bedreigde diersoorten nu al strafbaar te stellen in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Aangenomen met algemene stemmen

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2715 gasten

donaties

doneer

Nederland
English