Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de gevolgen van zout- en gaswinning in Noordwest-Fryslân groot zijn;

overwegende, dat Frisia Zout ambities heeft om op termijn meer zout te winnen in het noordwesten van Fryslân;

overwegende, dat in het coalitieakkoord van de provincie Fryslân wordt gesuggereerd om zoutwinning te verplaatsen naar het Wad;

verzoekt de regering de voor- en nadelen, alsmede de haalbaarheid van zoutwinning op alternatieve locaties nabij Harlingen, waaronder het Wad, in beeld te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 10805 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English