Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de gasprijs voor een deel gekoppeld is aan de olieprijs;

constaterende, dat de olieprijs en de gasprijs tussen 1 januari en 1 juli beide met ongeveer 67% gestegen zijn, terwijl de olieprijs in de periode tussen 1 juli 2008 en begin september 2008 met 29% daalde, terwijl in dezelfde periode de gasprijs met slechts 14% daalde;

constaterende, dat de gasprijs snel mee beweegt als de olieprijs stijgt, maar aantoonbaar minder snel zakt als de olieprijs daalt, met als gevolg dat consumenten en ondernemingen te veel betalen voor gas, wat schadelijk is voor de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven;

van oordeel, dat de markt niet goed werkt, wat onderschreven wordt door de NMa;

verzoekt de regering om de werking van de gasmarkt op dit punt opnieuw te analyseren en voor 1 januari 2009 aanvullende voorstellen te doen om de marktwerking te verbeteren, zodat de gasprijs een correcte weergave geeft van de verhouding tussen vraag en aanbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4205 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English