Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat grootschalige opslag van energie een positieve bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding;

overwegende, dat in de voorliggende rapporten over de wenselijkheid en de haalbaarheid van grootschalige energieopslag in Nederland te eenzijdig is uitgegaan van grootschalige inzet van kolencentrales bij de elektriciteitsopwekking en van de export van duurzame energie naar het buitenland;

overwegende, dat voor het verantwoord positioneren van grootschalige energieopslag in het Energierapport een bredere visie op de toekomstige ontwikkelingen gewenst is;

verzoekt de regering nader onderzoek te (doen) verrichten naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van grootschalige energieopslag in Nederland, uitgaande van meerdere realistische scenario's voor de samenstelling van de energiemix en de infrastructuur in de komende decennia, waarbij ook de voorzieningszekerheid van elektriciteit in Nederland en de aandacht voor combinaties van functies en mogelijkheden nadrukkelijk wordt meegenomen;

verzoekt de regering bij de opstelling van het Energierapport mede uit te gaan van de bevindingen van dit nader onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Aangenomen met algemene stemmen

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4590 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English