Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende,

- dat in de regio Aalsmeer sprake is van gewasschade in glastuinbouwbedrijven met tot nu toe niet geheel duidelijke oorzaak, zodat het denkbaar is dat ook aspecten van milieu en gezondheid aan de orde zijn;

- dat er, ook op basis van onderzoek, sterke aanwijzingen bestaan dat de schade wordt veroorzaakt door restanten van minerale oliën, mogelijkerwijs afkomstig van vliegverkeer, die via de watersystemen geconcentreerd in het wortelmilieu van de gewassen terechtkomen en daar schade aanrichten;

- dat het dus ook vanwege volksgezondheids- en milieuredenen van belang is om meer kennis te vergaren over de mogelijke oorzaken, de ernst daarvan en de mogelijkheid om de oorzaak weg te nemen, of indien dit niet mogelijk is andere oplossingen;

- dat daarvoor nader onderzoek met mogelijkerwijs langere looptijd nodig is om meer duidelijkheid over een aantal zaken te verkrijgen;

verzoekt de regering het initiatief te nemen tot het doen van nader onderzoek en, al dan niet na het raadplegen van deskundigen, ter zake indien nodig een plan van aanpak aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3715 gasten

donaties

doneer

Nederland
English