Nederland weer van ons

Vragen van de Leden Graus en de Graaf (beiden PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van een artikel in het Limburgs Dagblad op 10 oktober 2013, 'Afspraken over intercity snel maken'.

1.)
Bent u op de hoogte van het artikel 'Afspraken over intercity snel maken' uit het Limburgs Dagblad van 10 oktober 2013 ?

2.)
Deelt u de zorgen van de Heerlense burgemeester Paul Depla over de voortgang ten behoeve van het tot stand komen van de benodigde Intercity (IC) verbinding Eindhoven-Heerlen-Aachen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Welke stappen heeft u de afgelopen maanden gezet en welke bent u voornemens te gaan zetten voor een spoedige realisatie van de genoemde IC-verbinding?

4.)
Zijn er, gezien de al jaren gereserveerde middelen in de begroting van uw ministerie, inmiddels definitieve afspraken gemaakt over de benodigde infrastructuuraanpassingen tussen Heerlen en de Duitse grens? Zo neen, waarom niet?

5.)
Kunt u uitleggen hoe de huidige stand van zaken inclusief de bijbehorende infrastructurele uitbreidingen aansluiten bij de tussen u en de Provincie Limburg overeengekomen decentralisatie van het regionaal treinvervoer in Limburg?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3025 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties