Nederland weer van ons

PVV-Kamerlid Dion Graus heeft een verzoek ingediend tot het houden van een plenair debat met de staatssecretaris van Economische Zaken over het onvolledig en onjuist informeren van de Kamer over wantoestanden, waaronder zware dieren- en mensenmishandeling, veroorzaakt door zwanendrifters.
Bron: Site 1V, 1V radio NPO1, 1V NL 1, uitzendingen vrijdag 1 mei en 2 mei 2015.

Vragen van het Lid Graus (PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over 'Brute mishandeling door zwanendrifters' naar aanleiding van klokkenluidersverklaringen, informatie op de website van actualiteitenrubriek EenVandaag, uitzending door 1V op Radio 1 (beiden 1 mei 2015) en tv document van 1V op NPO 1:

1.)
Heeft de staatssecretaris kennis genomen van de feiten (aan)getoond via bovenstaande bronnen en uitzendingen?
Zo ja, kan de staatssecretaris een reactie geven op de getoonde beelden en feiten inclusief de aantijgingen aan het adres van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de verantwoordelijken binnen het Ministerie van Economische Zaken?

2.)
Klopt het dat de Kamer jarenlang onvolledig en/of onjuist is geïnformeerd in dezen? Zo ja, welke consequenties heeft dit tot gevolg voor de verantwoordelijken?

3.)
Wil de staatssecretaris met gezwinde spoed een einde maken aan middeleeuwse dierenmartelarij door zogenoemde zwanendrifters evenals lichamelijke ingrepen zonder medische noodzaak door niet-veterinair geschoolden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer gaat een en ander worden uitgevoerd?

4.)
Is de staatsecretaris bereid om er samen met betrokken bewindspersonen voor te zorgen dat er voor dierenbeulen, naast gevangenisstraf en 'in relatie tot het delict staande' boetes, een levenslang verbod op het houden van dieren kan worden gefaciliteerd? Zo neen, waarom niet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3100 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties