Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat bij het opleggen van een waarschuwing of korting bij overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun, beter rekening gehouden wordt met de zwaarte van de overtreding en het feit dat ook sprake is van bestuurlijke boetes,
en gaat over tot de orde van de dag.

- mede-ondertekenaar Dion Graus

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3785 gasten

donaties

doneer

Nederland
English