Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat administratieve systemen omtrent de aan- en afvoer van discards in het kader van de invoering van de aanlandplicht voor de demersale visserij niet voor 1 januari 2016 op orde zijn;
verzoekt de regering, na afstemming met andere Noordzeelidstaten de administratieve verplichtingen in het kader van de aanlandplicht voor de demersale visserij met een halfjaar uit te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.

- mede-ondertekenaar Dion Graus

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3350 gasten

donaties

doneer

Nederland
English