Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de hoge kosten van veterinaire zorg en noodhulp door een groeiend aantal diereigenaren niet meer gedragen kan worden;
verzoekt de regering, diverse mogelijkheden te onderzoeken tot verlaging van het btw-tarief op diergeneeskundige zorg en noodhulp van 21% naar 6%,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen

voor: GrBvK, LKLE, PVDD, PVV, SP
tegen: 50PLUS, CDA, CU, D66, GL, GrKÖ, LHOU, LVLI, PvdA, SGP, VVD

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 7415 gasten

donaties

doneer

Nederland
English