Nederland weer van ons

Voorzitter.
Dan zal ik in sneltreinvaart door de zaken heen gaan en helaas ook wat zaken moeten overslaan. De PVV zorgde in 2007 – dat is in 2008 uitgevoerd – voor de afschaffing van de Regeling agressieve dieren (RAD), omdat wij van mening zijn dat dieren niet mogen worden beoordeeld op uiterlijk, maar op gedrag. Vals gedrag wordt, behalve bij een hersentumor of fout fokbeleid, vrijwel altijd veroorzaakt door de slechte mensen, ook wel tuig genoemd, die honden houden die bijten. Wij hebben motie op motie ingediend om dieren na een bijtincident direct in veiligheid te brengen, mocht er aanzet in het spel zijn geweest van de eigenaar. Dan moet je zo’n diertje in veiligheid brengen. Dan moet je ervoor zorgen dat het bijvoorbeeld bij Martin Gaus terechtkomt en dat het geresocialiseerd wordt. Indien een eigenaar schuldig blijkt aan het agressieve gedrag dan wel hiertoe heeft aangezet, dient men die eigenaar een levenslang verbod op het houden van dieren op te leggen. Dat geldt ook voor de zwanendrifters. Mocht het een bijtincident betreffen tussen honden, dan geldt een aanlijnplicht en/of zo nodig een muilkorfplicht in de publieke ruimte.

De PVV wil graag dat in het stappenplan van de Raad voor Dierenaangele-genheden (RDA) een «real life»-gedragstest, ontwikkeld door Martin Gaus, als verplicht onderdeel wordt overgenomen door de Staatssecretaris. Graag krijg ik een reactie van de Staatssecretaris.

Dan gaan we het over de zwanendrifters hebben. Ik vind het heel triest wat daar gebeurt. De PVV en ook de SP – dat moet ik eerlijk toegeven; de heer Van Gerven is hier aanwezig – trokken al jaren geleden aan de bel over de zwanendrifters, die dieren zwaar mishandelen. Zij hadden zelfs een ontheffing van EZ in de binnenzak. Ik zeg altijd: dierenbeulen vergrijpen zich ook aan mensen. Zij hebben zich ook vergrepen aan een dierenarts. Dat is allemaal vastgelegd. Tijdens een recente inval zijn er dieren aangetroffen. Hoeveel dieren zijn er aangetroffen? Ik hoor dat het zelfs om honderden mishandelde, illegaal gevangen zwanen gaat. Klopt dat? Zijn het er tientallen, zijn het er honderden? Eén zou al te veel zijn. Voor eentje zouden ze al gevangenisstraf moeten krijgen en een levenslang verbod op het houden van dieren.
Wij willen dat het direct is afgelopen met het middeleeuwse zwanendriften. Daar moet gewoon een stop op komen. Geen ontheffing, alles moet worden ingetrokken. Die zwanendrifters horen in een cel te zitten op water en brood. Die mogen niet meer vrij rondlopen. Dat kunnen we niet toelaten. Laten we een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten, waar dit soort misdrijven zeer zwaar wordt bestraft.

Ik ben mogelijk genoodzaakt om een VAO aan te vragen, want er is heel veel wat ik wil vragen. Dat moet ik dan misschien in een VAO, dus dat kondig ik bij dezen aan. Ik wil graag dat het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn terugkomt, het hart van 1-4-4 en onze dierenpolitie, waardoor nationaal opererende paardenbeulen en internationaal opererende illegale hondenhandelaren in beeld kwamen. Wij willen graag een lesmodule herkenning van dierenmishandeling en huiselijk geweld voor de dienders der wet, voor de dierenpolitie, voor de NVWA en ook voor dierenartsen. Wij willen graag afdoende fte’s dierenpolitie en NVWA en een verplichte meldcode huiselijk geweld en dierenmishandeling voor dierenartsen. Nogmaals, iemand die zich aan een dier vergrijpt, kan ook vaak zijn handen niet van mensen afhouden. Het zijn hufters, het zijn zieke idioten, zoals ik dat graag zeg. Klopt het dat die zwanendrifters ook actief zijn bij een waterschap? Ik heb verschillende klokkenluiders gesproken. Het schijnt dat zij daar actief zijn en dat ze ook nog te maken hebben met het vangen van muskusratten. Die mensen hebben jarenlang ongemoeid wilde broedzwanen en hun jongen gevangen en mishandeld. Ze hebben ouderzwanen mishandeld, meerdere malen per jaar, op een gruwelijk manier. De slagpennen zijn uit het bot van beide vleugels getrokken, waarbij de vleugels zijn gebroken, ook van jonge diertjes. Dat is zonder verdoving gebeurd. Het is echt erbarmelijk, te triest voor woorden. Die zwanendrifters, en mogelijk ook familieleden daarvan, zouden actief zijn met het vangen van muskusratten en schijnen ze ook nog te verhandelen. Klopt het dat die muskusratten, die in België waterkonijn worden genoemd, ook nog verhandeld worden? Dat zou natuurlijk te gek voor woorden zijn.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2295 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties