Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat een lappendeken aan provinciale vrijstellingen voor beweiden en bemesten ongewenst is;
verzoekt de regering, de natuurregelgeving zo aan te passen dat de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000-gebieden gecontinueerd wordt,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4270 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties