Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om dierenwelzijnsgerelateerde (financiële) ondersteuning vanuit het ministerie van Economische Zaken ten goede te laten komen aan één nationale dierenbeschermingsautoriteit,
en gaat over tot de orde van de dag.

 
Verworpen
voor: 50PLUS, PVDD, PVV
tegen: CDA, CU, D66, GL, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, SP, VVD
 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2755 gasten

donaties

doneer

Nederland
English