Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onze vissermannen in toenemende mate verplichtingen krijgen opgelegd vanuit de Europese Unie, terwijl deze in de praktijk slecht tot niet uitvoerbaar blijken, waardoor er een onwerkbare situatie ontstaat, inclusief een forse lastenverhoging;
verzoekt de regering, samen met de visserijsector alle slecht tot niet uitvoerbare verplichtingen in kaart te brengen en deze te rapporteren aan de Kamer opdat er, indien en waar nodig, gepaste maatregelen genomen kunnen worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekend door:

D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer
E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer
E.E.W. Bruins CU Lid Tweede Kamer
J.L. Geurts CDA Lid Tweede Kamer


Aangenomen
voor: 50PLUS, CDA, CU, D66, GrBvK, LVLI, PVV, SGP, VVD
tegen: GL, GrKÖ, LHOU, LKLE, PvdA, PVDD, SP

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3700 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English