Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat er in plusminus 40% van de gevallen sprake is van een een-op-eenrelatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld;
verzoekt de regering, eventuele aanwezigheid van dieren dan wel dierenmishandeling mee te nemen als indicator op de vragenlijsten ten behoeve van slachtoffers van huiselijk geweld en de diverse meldcodes in dezen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4610 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties