Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een (verkorte) lesmodule Dierenmishandeling en huiselijk geweld standaard op te nemen in de opleiding tot algemeen opsporingsambtenaar van de Nationale Politie,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2695 gasten

donaties

doneer

Nederland
English