Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een verplichte meldcode op te stellen ten behoeve van dierenartsen bij constatering van dierenmishandeling,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: GL, GrBvK, PVDD, PVV, SP
tegen: 50PLUS, CDA, CU, D66, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4910 gasten

donaties

doneer

Nederland
English