Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de verzelfstandiging van ProRail te heroverwegen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3160 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties