Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een formeel onderzoek dreigt te starten naar staatssteun aan Nederlandse bedrijven, waaronder Havenbedrijf Rotterdam en Maastricht Aachen Airport;
voorts constaterende dat de Europese Commissie wil dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting worden opgeheven;
verzoekt de regering, in actie te komen tegen het groeiende aantal belemmeringen en bemoeienissen vanuit de Europese Commissie zolang Nederland (nog) lid is van de Europese Unie,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, GrBvK, PVV
tegen: CDA, CU, D66, GL, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2595 gasten

donaties

doneer

Nederland
English