Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een lappendeken aan provinciale vrijstellingen voor beweiden en bemesten ongewenst is;

verzoekt de regering, in overleg met de provincies de natuurregelgeving zo aan te passen dat de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden gecontinueerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3885 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties