Nederland weer van ons

Vragen van de leden Madlener en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de EU dreigt met herinvoering visumplicht Balkan.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘EU dreigt met herinvoering visumplicht Balkan’(*)?

2.)
Hoeveel van de genoemde asielaanvragen van januari tot september dit jaar zijn gedaan in Nederland?

3.)
Is het kabinet van mening dat het hoogst onwenselijk is dat “achtergestelde groepen als Roma” naar Nederland komen om asiel aan te vragen?

4.)
Is het kabinet, met oog op deze problematiek, bereid om de uitbreiding van de Schengenzone met Balkanlanden Roemenië en Bulgarije op te schorten?

5.)
Is er een stijging waar te nemen van het aantal zigeuners uit Oost-Europa die legaal of illegaal naar Nederland komen? Beschikt het kabinet over betrouwbare cijfers hieromtrent?

 

(*) lees hier het bericht op NU.NL

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3860 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties