Nederland weer van ons

Vragen van de leden Madlener en Van Vliet (beiden PVV) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken over het bericht ‘Oudere mannen vaker werkloos’.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Oudere mannen vaker werkloos’(*)?

2.)
Hoe strookt dit met de haalbaarheid van het in hoog tempo ophogen van de AOW-leeftijd?

3.)
Kan de minister aangeven hoe groot hij het risico inschat dat de door het kabinet voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht de positie van oudere mannen op de arbeidsmarkt verder zal verslechteren?

4.)
Wat is het nut van de door dit kabinet geïntroduceerde doorwerkbonus voor werknemers van 61-65 jaar als de werkloosheid van oudere werknemers zo dramatisch oploopt?

5.)
Is de overbruggingsregeling, voor hen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging, eindelijk uitgewerkt door dit kabinet? Zo nee, waarom laat dit zo lang op zich wachten?

 

(*) Het Financieele Dagblad, 18 januari 2013

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3595 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties