Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de leden Madlener en Bontes (Beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Europese superspionnen het recht krijgen om persoonlijke informatie zoals e-mails, websitebezoeken, medische data en politie bestanden in te zien.

1.)
Heeft u kennis genomen van het bericht 'EU super spies to get right to snoop on your emails, website visits, medical data and police records'? (*) Klopt dit bericht?

2.)
Deelt u de mening van de PVV dat deze digitale politie, het Europees agentschap ENISA, het zoveelste voorbeeld is van steeds verdergaande Brusselse bemoeienis waar Nederland niet bij gebaat is?

3.)
Deelt u voorts de mening van de PVV dat het volstrekt onacceptabel is dat deze EU-superspionnen in de toekomst de beschikking krijgt over persoonlijke informatie van Nederlandse burgers? Zo nee, waarom niet?

4.)
Is het kabinet bereid deze hoogst ongewenste club van EU-superspionnen per direct op te heffen? Zo nee, waarom niet?

 

(*) http://www.dailymail.co.uk/news/article-2276282/EU-super-spies-right-snoop-emails-website-visits-medical-data-police-records.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3105 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties