Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het kandidaat-lidmaatschap van Turkije wordt ingetrokken en alle toetredingsonderhandelingen worden gestopt en alle pre-accessiegelden worden teruggevorderd,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4685 gasten

donaties

doneer

Nederland
English