Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat het onterecht is dat het kabinet de AOW-partnertoeslag inkomensafhankelijk wil maken;
verzoekt de regering, de aangekondigde bezuiniging op de partnertoeslag te schrappen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3100 gasten

donaties

doneer

Nederland
English