Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Europese Unie reeds in puin ligt en uitbreiding daarom ongewenst is;
verzoekt de regering, alle toetredingsonderhandelingen, met welk land dan ook, te stoppen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2440 gasten

donaties

doneer

Nederland
English