Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat het niet uit te leggen is dat Turkije jaarlijks bijna 1 miljard euro subsidie ontvangt in het kader van de lidmaatschapsonderhandelingen met de Europese Unie;
verzoekt de regering, deze toetredingssteun aan Turkije te stoppen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4445 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties