Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat het niet uit te leggen is dat Turkije jaarlijks bijna 1 miljard euro subsidie ontvangt in het kader van de lidmaatschapsonderhandelingen met de Europese Unie;
verzoekt de regering, deze toetredingssteun aan Turkije te stoppen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2885 gasten

donaties

doneer

Nederland
English