Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat het pensioenakkoord een onacceptabele afbraak van het Nederlandse pensioenstelsel betekent;
verzoekt de regering, dit pensioenakkoord naar de prullenbak te verwijzen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3490 gasten

donaties

doneer

Nederland
English