Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Oekraïne een corrupte bodemloze put is;
overwegende dat de EU voornemens is om Oekraïne met miljarden te steunen;
verzoekt het kabinet om, alle voorstellen van de Europese Commissie om Oekraïne financieel te steunen, te vetoën,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3515 gasten

donaties

doneer

Nederland
English