Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lidstaten en het Europees parlement hebben besloten om alle EU-ambtenaren met terugwerkende kracht een loonsverhoging te geven van 0,8% over 2012;
overwegende dat deze loonsverhoging totaal ongepast is;
verzoekt het kabinet, ALLE besluiten van de Europese Raad te vetoën totdat deze loonsverhoging van tafel is,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3460 gasten

donaties

doneer

Nederland
English