Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ouderen in Nederland de afgelopen jaren onevenredig hard zijn geraakt in hun portemonnee;
verzoekt de regering, maatregelen te treffen om de koopkracht van ouderen te herstellen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3140 gasten

donaties

doneer

Nederland
English