Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verhuurderheffing een enorme aanslag is op de investeringscapaciteit van woningcorporaties zowel in krimpregio's als daarbuiten;
verzoekt de regering, de verhuurderheffing te schrappen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3475 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties