Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de markt op het spoor vooral bestaat uit concurrerende staatsbedrijven en derhalve geen echte markt genoemd kan worden;
constaterende dat de door de EU nagestreefde marktwerking op het spoor is mislukt;
verzoekt de regering, het pad van marktwerking en aanbestedingen op het spoor te verlaten, de NS en ProRail opnieuw samen te voegen en deze onder directe verantwoordelijkheid van het ministerie te plaatsen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4170 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties