Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de voorrang voor statushouders voor sociale huurwoningen onmiddellijk te beëindigen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2985 gasten

donaties

doneer

Nederland
English