Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat provincies provinciale opcenten niet altijd gebruiken voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen;
constaterende dat provinciale wegen relatief verkeersonveilig zijn, dat ze slechts 6% van het wegennet vormen, maar dat op die wegen toch 25% van de slachtoffers valt;
constaterende dat het Rijk de doelstelling heeft om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen;
verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies, met als doelstelling de provinciale opcenten voor 100% ten goede te laten komen aan aanleg en verbetering van provinciale wegen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5300 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties