Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat het programma Beter Benutten onvoldoende aantoonbare effecten oplevert;
verzoekt de regering, het project Beter Benutten te beëindigen en het budget in te zetten de infrastructuur in Nederland,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2425 gasten

donaties

doneer

Nederland
English