Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat met de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet de plaatsing van asielzoekerscentra is vereenvoudigd;
verzoekt de regering om, de passages over de asielzoekerscentra uit de tiende tranche van de Crisis- en Herstelwet te schrappen;
verzoekt de regering tevens, geen asielzoekerscentra meer te openen in Nederland,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6530 gasten

donaties

doneer

Nederland
English