Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland dreigt te worden volgebouwd met windturbines;
van mening dat dit onwenselijk is;
verzoekt de regering, te stoppen met het plaatsen van windturbines,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4625 gasten

donaties

doneer

Nederland
English