Nederland weer van ons

Men wist het dus wel!!!! De ambtelijke top wist ervan!
Vorige week kregen we een document uit 2017, geschreven door een ambtenaar, een vakcoördinator nog wel. Hij moest erop toezien dat de afdeling Toeslagen zich aan de wet hield. Hij registreerde dat dit niet gebeurde en adviseerde het management bij Toeslagen om schadevergoedingen aan te bieden aan de gedupeerde ouders. De top van de Belastingdienst wist dus al begin 2017 dat er iets volledig fout ging.
Maar niet alleen hebben ze niets met dat advies gedaan. Ze gingen op volle kracht door met het kapot maken van onschuldige burgers.
En dat memo, dat document verdween. De adviescommissie Donner heeft het document zelfs niet gekregen.
Ook is het memo niet gedeeld met de parlementaire ondervragingscommissie. En ook wij als tweede kamer kende het niet.
Veel corrupter krijg je het niet.
En hoe moeten wij als Commissie deze situatie nu omschrijven. Waar zitten wij naar te kijken?
Een staat binnen een staat. Met eigen regels en een eigen moraal…….
Ik wil de Staatssecretaris vragen hoe hij het vindt om deel uit te maken van een kabinet dat hiervoor verantwoordelijk is?
Wat heeft hij gedaan om de organisatie te hervormen?

Dan het belastingplan.
Het laatste belastingplan van dit kabinet. En we kunnen nu terugkijken op 4 jaar D66 aan het roer bij de belastingdienst.
Het zou allemaal heel anders worden. Dat was de boodschap bij het aantreden van de heer Snel (in Oktober 2017).
Hij zou het roer omgooien. “de stal schoonvegen”, noemde Steven van Weyenberg dat. Maar als we nu terugkijken. Wat is er dan feitelijk weggeveegd?
Het laatste beetje vertrouwen in de belastingdienst is nu volledig weggevaagd, maar ook de toekomst van duizenden ouders…... ook weg
Niets schoonvegen dus. Er is een grotere puinhoop van gemaakt. Dat is de erfenis van Menno Snel.
En nu mogen we in debat met de heer Vijlbrief. Ook D66.
Maakt hij het verschil? Hij heeft in ieder geval de hete aardappel van de Toeslagen doorgeschoven naar Alexandra van Huffelen, slim. Want daar valt weinig eer te behalen

Hij is bescheiden, bescheiden zoals alleen iemand van D66 dat kan zijn.
In een interview beschreef hij zichzelf in Brussel als “een soort halfgod in je uppie”. Maar zei toch ja tegen deze baan omdat hij aan de knoppen wilde zitten. Hij zei “ik ben handig in moeilijke dossiers verder brengen”.
Kijk dat noemen we nog zelfkennis en bescheidenheid.
Moeilijke dossiers verder brengen. Laten we eens kijken naar de moeilijke dossiers waar deze staatssecretaris dit jaar aan heeft gewerkt…..

Laten we aftrappen met Box 3, “zijn kindje” zoals de staatssecretaris het zelf betitelde.
Dat is een moeilijk dossier en het loopt al jaren. Iedereen, inclusief de staatssecretaris, weet dat er maar 1 eerlijke oplossing is en dat is belasting heffen over het werkelijk gemaakte rendement. En niet op een niet realistisch fictief rendement.
Dat belasten met een fictief rendement betekent in feiten diefstal en dat elk jaar weer.
De heer Vijlbrief heeft niet alleen geen voorstel gedaan om te gaan werken met het werkelijk gemaakte rendement maar hij negeert de uitspraak van de Hoge Raad (in 2019 over de box 3-heffing in de jaren 2013-2016) door niet over te gaan tot financiële compensatie van spaarders .
De heer Vijlbrief legt hiermee de uitspraak van de Hoge Raad , de adviezen van de parlementair advocaat en drie onafhankelijke juristen naast zich neer. Maar dat kan je natuurlijk best doen, als halfgod.
Twee vragen aan de staatssecretaris:
1.Waarom vindt hij het terecht dat de overheid belasting heft over inkomsten die burgers nooit ontvangen hebben? Ziet hij in dat dat eigenlijk een vorm van onteigening is?
2. Is hij bereid om een “tegenbewijsregeling” in te voeren.
3. meer een controle-vraagje. Ligt er toevallig al ergens op uw afdeling een intern memo gericht aan het Management Team waarin een ambtenaar aanbeveelt om belastingplichtigen toch te compenseren voor deze diefstal?
En 4. Waarom kiest de staatsecretaris er voor om een volgend kabinet op te zadelen met dit dossier? Ik hoor het hem nog zeggen: “Box 3 is mijn kindje” (interview van 15-09 in het FD)
Een gemiste kans om dit dossier verder te brengen. De bal Lag op de stip. De keeper keek de andere kant op. En de heer Vijlbrief schiet volledig mis.

Laten we ook eens kijken naar de BIK. De Baangerelateerde investeringskorting
Dit is eigenlijk ook een moeilijk dossier dat al heel lang loopt.
Het dossier was eerst bekend onder de naam: Afschaffing van de dividendbelasting. (schrappen van de belasting voor buitenlandse aandeelhouders).
Daarna veranderde de naam in verlaging van de VPB voor multinationals.
En nu heet het dus BIK. Zo’n typisch geld zoekt project dossiertje.
Rutte heeft de multinationals kennelijk een cadeautje van 4 miljard beloofd en dat zal dan ook besteed worden ook.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
4 miljard wordt tegen alle adviezen in verkwanseld.
Mijn 1e vraag is : waarom wordt dit voorstel niet separaat ingediend, zoals de Raad van State adviseerde. Waarom is dit onlosmakelijk verbonden met het belastingplan. Is het soms om het erdoor te kunnen drukken?
De naamgeving klopt niet (zegt ook de RvS) …want er is namelijk geen enkele relatie met nieuwe banen…
Er komen helemaal geen banen bij zegt het CPB. Op korte termijn wel 9000 maar dat zijn dan voornamelijk onzekere flexbanen. Die kosten dan dus per stuk 440.000,- euro.
Vergeleken met deze staatssecretaris was Melkert met zijn banenplan een waar economisch wonderkind.
En het CPB beëindigde de roast van de heer Vijlbrief met de harde waarheid dat na 2025 de werkloosheid zelfs stijgt (met 0,1 procent).
Dat komt doordat sommige bedrijven de BIK zullen gebruiken om een deel van hun arbeidskrachten door machines te vervangen. Aldus het CPB
Maar juist dat bracht de PVV al naar voren in het eerste debat over de BIK

Ook de 30% regeling / De subsidie voor expats. Is een moeilijk en langlopend dossier. En ook hier faalt de Staatssecretaris.
Als er nu een regeling is die de prullenbak in kan, dan is het wel de 30%-regeling. Een regeling die in feite pure discriminatie is van de Nederlander.
“Als in een straat de familie Jansen naast een ex-pat familie uit India woont en ze doen volledig hetzelfde soort werk tegen hetzelfde loon, dan toch krijgt de familie uit India netto veel meer in de portemonnee”
Dat kan toch niet! Hoe fout wil je het hebben………
En ook in dit dossier is er nog geen begin van een oplossing.

Tabak
Dit jaar is de accijns op tabak weer gigantisch gestegen. Nog los van het feit dat de PVV van mening is dat een volwassen burger zelf moet kunnen beslissen of hij s ’avonds een sigaret rookt of niet komen wij op voor de kleine ondernemer in de grensstreek.
Daarom willen we graag van de staatsecretaris vernemen welke effecten die accijnsverhoging heeft gehad voor ondernemers in de grensstreek?
Hoeveel Nederlanders geven inmiddels hun zuurverdiende centen uit in Duitsland en België?
En met hoeveel miljoenen euro’s spekken we zo de schatkist van Duitsland en België?

De vliegtaks is weer van stal gehaald. Hoe dom kun je zijn. Gaat het kabinet zich werklelijk 2 keer aan dezelfde steen stoten.
12 jaar geleden heeft men het al eens geprobeerd, maar Jan Kees de Jager wist niet hoe snel hij het weer moest terugdraaien. De gevolgen voor de Nederlandse luchthavens waren desastreus.
Om de linkse kerk te pleasen wordt deze taks weer van stal gehaald, ze blijven het proberen….. terwijl de hele luchtvaart inclusief de luchthavens op omvallen staan komt deze staatssecretaris met een vliegtaks.
Dit kan de nekslag betekenen voor de sector als die paar passagiers straks uitwijken naar België.
Hoe dom kun je zijn. Net nu!

BPM en BTW
Over naar een ander vervoersmiddel. De auto. Is en blijft een melkkoe.
Het autorijden word helaas steeds duurder……
Deze staatssecretaris redeneert vanuit de schatkist en niet vanuit de portemonnee van de gewone Nederlander.
De elite daar-en-tegen krijgt volop steun van D66.
Want er komt een zeer aantrekkelijke regeling voor zonnepaneel auto’s. Hebben we dan niets geleerd?!
We zijn nog aan het bijkomen van de hybride nachtmerrie van Wiebes die 7 miljard investeerde in een FOUTLANDER met 0 resultaat …
en na de volledig uit de hand gelopen subsidie voor de patserbakken van Tesla, gaan we nu opnieuw belastinggeld verspillen aan een regeling voor zonnepaneel auto’s. Werkelijk?!

Voorzitter tot slot nog enkele vragen:

1.Het verlagen van het lage Vpb tarief voor het Mkb begrijpen we.
Maar het verhogen van de schijfgrenzen niet. In twee jaar tijd stijgt de schijfgrens van € 200.000 naar € 395.000, bijna een verdubbeling.
Met € 395.000 winst kan men toch niet meer spreken van een midden of klein bedrijf, lijkt mij.
Vraag a: welke doelgroep beoogt u met het oprekken van die schijfgrenzen te bedienen? Hoeveel MKB-ers maken meer dan € 200.000 winst?
b. En kan de staatssecretaris hierbij nader ingaan op het fiscale ontwijkingsgedrag van bedrijven, het gat tussen het hoge en het lage vpb tarief, wordt op deze manier wel heel erg hoog. Wat belet bedrijven om hun organisatie dusdanig in te richten en/of te splitsen, waardoor de winst onder het lage tarief valt?

2.Kan de staatssecretaris toelichten waarom zelfstandigen fiscaal gezien steeds meer als werknemer moeten worden behandeld? Moeten zzp-ers soms allemaal een BV oprichten met alle administratieve rompslomp van dien?
Ik begrijp het niet ? Dat we oneigenlijk gebruik aanpakken, snap ik maar om elke zelfstandige nu te gaan behandelen als een werknemer gaat mij te ver. Krijgen ze dan ook alle lusten van een werknemer of alleen de lasten!

3.Tot slot nog een vraag over het Voorstel Wet beperking verliesverrekening.
En dan specifiek over het onbeperkte karakter van de voorwaartse verliesverrekening.
Kan de staatsecretaris aangeven waarom die termijn onbeperkt wordt?
Het oprekken van 6 jaar voorwaartse verliesverrekening naar de oneindigheid komt toch behoorlijk gortig over.
En waarom wordt een IB-ondernemer dan niet de mogelijkheid geboden om zijn verlies onbeperkt voorwaarts te verrekenen?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4495 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties