Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; 

overwegende dat de Wabeke-norm, ter compensatie van de hoge kosten in de woekerpolisaffaire, onduidelijk en misleidend is gecommuniceerd; 

constaterende dat polishouders ook na compensatie nog steeds worden geconfronteerd met hoge kosten die kunnen oplopen tot 50% van het eindkapitaal; 

Verzoekt de regering de Wabeke-norm ter beoordeling voor te leggen aan de huidige financiële Ombudsman van het Klachteninstituut Dienstverlening (Kifid) en de Kamer te informeren over de uitkomst van deze second opinion voor 1 april 2012, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Van Dijck

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3390 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties