Nederland weer van ons

Vragen van het lid Van Dijck (PVV) aan de Minister van Financiën.


1.)
Bent u bekend met het bericht 'De Nederlandsche Bank verliest €6,2 miljard op goudbelegging'? (*)

2.)
Wat is de huidige waarde van het goud van DNB? Hoeveel heeft DNB in 2013 verloren op haar goudbelegging ten gevolge van de waardevermindering in 2013?

3.)
Wat zijn de gevolgen hiervan voor de dividenduitkering van DNB aan de Staat en voor de begroting 2014?

4.)
Wanneer heeft er voor het laatst een fysieke controle op het Nederlandse goud plaatsgevonden en wat waren de uitkomsten?

5.)
In 2011 gaf u op Kamervragen aan: "Het goud ligt gespreid op de locaties New York, Ottawa, Londen en Amsterdam' (**). Is dit nog steeds het geval? Hoeveel ligt op elke locatie opgeslagen?

6.)
Waarom is het (nog steeds) noodzakelijk om het Nederlandse goud in het buitenland te bewaren? Bent u bereid het goud, in navolging van Duitsland, terug te halen naar Nederland? Zo nee, waarom niet?


(*) http://925.nl/archief/2014/01/07/de-nederlandsche-bank-verliest-62-miljard-op-goudbelegging
(**) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-237.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4045 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties