Nederland weer van ons

Het gaat goed met Nederland!
Maar de vraag is met wie gaat het goed?
Het gaat goed met de Schatkist van deze minister, dat hebben we kunnen zien.
Maar het gaat alles behalve goed met de portemonnee van de Nederlander.
Deze is de afgelopen jaren leeggeroofd door Mark Rutte.
En je zou denken nu het weer iets beter gaat, dat de mensen in het land in hun portemonnee zouden gaan voelen, maar niets blijkt minder waar.
In 2017 werd een kleine koopkrachtstijging beloofd, een kruimel weliswaar, maar toch.
Wat blijkt, de koopkracht is vorig jaar weer verder gedaald voor bijna alle Nederlanders.
Waarom is dat niet gerepareerd door deze minister?
Iemand met een modaal inkomen zou er 0,4% op vooruit gaan, maar nu blijkt achteraf dat hij/zij er 0,3% op achteruit is gegaan. Het blijven kruimels, maar het gaat om het principe.

Ten tijde van de begroting ging CPB nog uit van een inflatie van 0,5% dat blijkt nu 1,3% te zijn geweest, maar dat wist deze minister al in Maart vorig jaar, toen een inflatie van 1,6% werd geraamd (CEP “Inflatie omhoog”).
Waarom is toen niet ingegrepen? Waarom is toen de koopkracht niet gerepareerd?

Hetzelfde geldt voor de lonen. Het kabinet gaat ervan uit dat de lonen dit jaar met 2,5% en in 2019 zelfs met 3,5% zullen stijgen, maar als dat niet gebeurt zakken de koopkrachtbeloftes weer in als een plumpudding. En als de inflatie hoger uitvalt vanwege een stijgende olieprijs, verdampt de loonstijging waar we bij staan. Dus wat zijn deze beloftes dan nog waard.

Het kabinet laat de hele koopkrachtontwikkeling over externe factoren (loonontwikkeling / inflatie) en doet zelf niets om de koopkracht van mensen te verbeteren. Het kabinet zit op zijn handen.

Terwijl het geld tegen de plinten klotst van het ministerie van Financiën. Er werd vorig jaar maar liefst € 11 mld meer aan belastingen opgehaald dan begroot. Het overschot bedraagt maar liefst € 8 mld (1,1%), terwijl men uitging van een tekort van 3,3 mld. Toch heeft het kabinet besloten deze meevaller (11,3 mld) helemaal voor zich zelf te houden. Alles voor Hoekstra! Waarom?

De MP beloofde dat we allemaal in onze portemonnee zouden gaan voelen. Was dit weer een van de loze beloftes van de heer Rutte. De lijst wordt nu wel erg lang……

De Nederlanders worden al decennia lang uitgeknepen.
Ze krijgen een steeds kleiner stuk van de welvaart. Terwijl Dit moet stoppen. De koek wordt oneerlijk verdeeld.
Sinds het begin van de crisis zijn de lasten met € 2.800 per werkende toegenomen, rekende VNO-NCW ons voor.
Maar het is nog erger. Als we verder terugkijken zien we dat het (reëel) besteedbaar inkomen sinds 2002 niet meer is gestegen (DNB), terwijl de economie wel met dubbele cijfers groeide.

Oftewel we mogen ons kapot werken totdat we erbij neervallen, maar we schieten er feitelijk niets mee op. Alle welvaartwinst wordt door de overheid en het bedrijfsleven in hun zak gestoken. De burgers hebben het nakijken en worden af en toe als zoethoudertje, blij gemaakt met een dooie mus.

Over dooie mussen gesproken….
Het kabinet belooft 5 miljard aan lastenverlichting voor volgend jaar. Maar dan moeten de lonen wel met meer dan 3% stijgen en de inflatie niet te hoog oplopen. Tegelijk wordt door dit kabinet BTW op boodschappen verhoogd, de energiebelasting verhoogd en de hypotheekrenteaftrek en belastingkortingen worden flink versoberd.
Feitelijk worden we dus blij gemaakt met een dooie mus. Met lastenverlichting wordt feitelijk minder lastenverzwaring bedoeld. De komende jaren worden de lasten voor burgers en MKB met 3,4 miljard verzwaard, dat is het eerlijke verhaal.

En alsof dat nog niet erg genoeg is, goochelt dit kabinet met de zorgkosten. Het bevriezen van het eigen risico mogen we zelf betalen (via hogere Zvw-premie).
Maar het ergste is nog dat de vermeende besparing op de zorgkosten (uit het zorgakkoord) van € 2 mld niet naar de burger gaat, maar door dit kabinet wordt opgeëist.
Dat is niet alleen schandalig, dat is gegoochel waar Hans Klok nog een puntje aan kan zuigen. Hoe belazer ik de burger, voor gevorderden, met als gastdocent Mark Rutte.

De PVV pleit daarom voor echte lastenverlichting. Meer geld in de portemonnee betekent meer koopkracht, meer banen en meer economische groei. Nu is de burger aan de beurt. Waarom wordt het overschot door deze minister opgepot en niet teruggeven aan de burger, het is tenslotte hun geld? Het is teveel betaald belastinggeld. Dat moet terug!

En dan de ouderen. Dat is helemaal schrijnend wat daar gebeurt.
Jarenlang werd deze groep door Rutte gepakt. De ouderenzorg werd uitgekleed en de koopkracht uitgehold. Ook in 2017 werd hen een klein koopkrachtplusje beloofd, maar dat blijkt nu achteraf toch weer een “min”. Pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd en soms zelfs gekort en weer liggen kortingen op de loer.
Gepensioneerden zijn de dupe van de (kunstmatig) lage rente, terwijl deze minister van Financiën hiervan profiteert. Hij betaalt, dankzij de lage rente, inmiddels 3,2 miljard minder rente over de staatsschuld (t.o.v. 2012). Ouderen zijn gedupeerd, maar Wopke profiteert. Ronduit asociaal.

De PVV wil er hier nogmaals voor pleiten om deze dikke meevaller te gebruiken om gepensioneerden te compenseren voor hun inkomensverlies.
Met een rentemeevaller van 1 miljard kunnen we de AOW met 3% verhogen, zolang de rente zo laag is en pensioenen niet worden geïndexeerd. Dat is niet meer dan redelijk en ik reken dan ook op brede steun in de Kamer.

En dan de Belastingdienst, ik kan er niet omheen. Het is een puinhoop.
En het wordt steeds erger. Ieder jaar weer.
De puinhoop is zo groot dat zelfs de Belastinginning in gevaar dreigt te komen. De Algemene Rekenkamer zegt in het verantwoordingsonderzoek “De tekorten aan personeel geven, in combinatie met de achterblijvende werkpakkettenreductie, aanleiding tot zorgen over oplopende risico’s voor de continuïteit van de primaire processen bij de Belastingdienst.
Dit is zeer kwalijk en ondermijnt de belastingmoraal.

Een kort overzicht
Eerst was daar Jan Kees de Jager en kwamen de fouten met de uitbetaling van toeslagen aan het licht. Ook het DigiD-systeem deugde niet en er raakten ook nog eens 730.000 aangiften kwijt. Toen was al duidelijk dat de ICT een groot probleem was.

Daarna kregen we Frans Weekers, die het toestond dat Bulgaren de Belastingdienst als pinautomaat gebruikten.
Na zijn aftreden kregen we Eric Wiebes.
Onder zijn verantwoordelijkheid werden de problemen nog groter.
De vertrekregeling bij de Belastingdienst was namelijk zo riant dat veel te veel ambtenaren (6.372) hiervan gebruik maakten. Zij kregen een gouden handdruk van 70 K mee, terwijl heel Nederland de broekriem moest aanhalen. Maar het wordt nog gekker…..

De vertrekregeling was eigenlijk bedoelt om overtollig goedkoop personeel te laten afvloeien, maar door een foutje, maakten juist de hoogopgeleide onmisbare specialisten er gebruik van. Zelfs ambtenaren, die vlak voor hun pensioen stonden, pakten op de valreep een grote zak met geld mee. En om het feest compleet te maken sloten ambtenaren van de FIOD en Douane zich ook aan in deze gouden polonaise (1 ton)! Dat was al helemaal niet de bedoeling.

En toen kwam Staatssecretaris nummer 4, Menno Snel.
Tijdens zijn korte heerschappij, mislukte een ICT project bij de schenk- en erfbelasting volledig. Ook bleek een simpele aanpassing in de belasting op dieselauto’s niet realiseerbaar.
Ook deze Staatssecretaris is dus ook niet in control.

En de oplossing van deze Stas is net als bij zijn voorgangers meer geld. Hoeveel heeft deze ellende nu al gekost? Gaarne een overzicht.
Want dit loopt volledig uit de hand.
Ook de ARK constateerde voor het 2e jaar op een rij 8 onvolkomenheden onder andere bij de sturing, managementinformatie, de werving van nieuw personeel, de ICT (legacy) en de beveiliging van de systemen.

In oktober 2016 werd de belastingdienst onder curatele gesteld door Staatssecretaris Wiebes.
Vandaag stellen wij voor om de Staatssecretaris zelf onder curatele te stellen met verplichte periodieke rapportages aan de Kamer. De PVV wil daarom van de belastingdienst een Groot Project maken.
Het voldoet aan alle voorwaarden. De problemen bij de dienst moeten nu voor eens en voor altijd worden opgelost. Het is 1 minuut voor 12. Ik reken op steun vanuit de Kamer.

Dank-u-wel

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3185 gasten

donaties

doneer

Nederland
English