feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het tegen de wil van de bevolking in doordrukken van een AZC in Witmarsum (*)

1.)
Waarom drukt u in Witmarsum de komst van een AZC voor 200 asielzoekers door terwijl de inwoners van dit dorp dit niet willen?

2.)
Wat is uw stelling dat er maatschappelijk draagvlak voor asielopvang moet zijn (**) waard nu een enquête in genoemd dorp (waaraan 90% van de inwoners heeft deelgenomen) als uitkomst had dat men geen opvang voor 200 asielzoekers wil in het oude klooster van het dorp?

Voorzitter,
Dit kabinet kwakkelt van dieptepunt naar dieptepunt. Dat ziet iedereen!
Eén van de laatste voorbeelden hiervan, is natuurlijk de wanstaltige asieldeal, die de EU met Turkije heeft gesloten. Die deal is helaas met enthousiaste steun van de premier tot stand gekomen... De PVV ziet dit als een historische vergissing!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3600 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties