Nederland weer van ons

Vz,
Het is weer eens zover... Nog maar 5 jaar nadat toenmalig staatssecretaris Albayrak bezig was met haar generaal pardon, hebben we alweer een nieuwe pardonregeling! Deze staatssecretaris van het generaal pardon zet een verschrikkelijke linkse traditie voort! Ook hij zorgt ervoor dat het Nederlandse toelatingsbeleid geen snars meer waard is.

Keer op keer wordt immers bewezen dat het loont om na afwijzingen op verblijfsaanvragen toch in Nederland te blijven. Keer op keer krijgen vreemdelingen die hun vertrekplicht aan de laars lappen verblijfsrecht!
Keer op keer komen slappe politici toch wel weer met de verblijfsvergunningen over de brug. Hierdoor gaan illegalen of uitgeprocedeerden niet terug naar het land van herkomst; er wordt gewoon gewacht op nieuwe pardonrondes! Vreemdelingen en hun advocaten spelen daar altijd op in. Verblijf in Nederland wordt dus gerekt en terugkeer wordt getraineerd. Dat is wat je echt bereikt met een generaal pardon.

Vz,
De pardonregeling die we nu bespreken zet ook nog een premie op het hier krijgen of op laten groeien van kinderen! De term kinderpardon is overigens misleidend, want hele gezinnen krijgen verblijfsrecht. Daarbij worden juist de onverantwoordelijke ouders –die hier tijdens illegaal verblijf kinderen op de wereld zetten- beloond. Wat er natuurlijk toe zal leiden dat nog meer onverantwoordelijke ouders dit slechte voorbeeld zullen volgen..
Succes verzekerd dankzij de meerderheid van deze Kamer! De zachte heelmeesters van de pardonregelingen veroorzaken hierdoor zelf nog méér zogenaamd schrijnende gevallen.
Er wordt geen probleem opgelost, maar erger gemaakt.

Vz,
Het is overduidelijk dat aan het gebed zonder einde van de pardonregelingen een eind moet komen! Mijn belangrijkste verzoek aan de staatssecretaris is dan ook om alsnog van het pardon af te zien. Want zie wat er gebeurd: de huidige pardonregeling is nog niet besproken of linkse politici en organisaties komen alweer met nieuwe categorieën vreemdelingen die gelegaliseerd moeten worden... Ook de PvdA wil weer meer vreemdelingen legaliseren dan zelfs de huidige regeling toelaat. En de VVD staat erbij en kijkt ernaar. Kennelijk wederom door de knieën gegaan..

Vz,
Als de staatssecretaris dit vreselijke pardon doorzet is mijn volgende vraag waarom hij vreemdelingen eigenlijk boven de wet plaatst. Iedereen in dit land wordt geacht zich aan rechterlijke uitspraken te houden, maar vreemdelingen die dit juist niet doen worden steeds beloond met een verblijfsvergunning. Het is toch de wereld op zijn kop! En dat deze staatssecretaris volkomen de weg kwijt is, blijkt ook uit het feit dat criminelen binnen de regeling vallen! Waarom is hier in hemelsnaam voor gekozen... Denkt de staatssecretaris echt dat de Nederlandse bevolking behoefte heeft aan meer criminele vreemdelingen? Graag een reactie!

Vz,
De staatssecretaris staat blijkens zijn brief ook op het punt om verblijfsvergunningen te geven aan mensen die het terugkeerproces hebben tegengewerkt! Dat ook hier een premie op wordt gezet is abnormaal.
Het gezag van de dienst terugkeer kan niet ernstiger worden ondermijnd. Ik roep de minister dus op om ook dit recht te zetten.

Vz,
Rond de pardonregeling van Albayrak bestond t.a.v. honderden mensen twijfel over juiste identiteit. Liegen daarover werd door de vingers gezien, en dat gaat ook deze staatssecretaris weer doen. Waarom kiest hij er voor om valse identiteitsgegevens te accepteren. Zo weet je niet wie je binnenhaalt; daar kunnen bijv. zomaar oorlogsmisdadigers bij zitten.

Tenslotte vz, wil ik er op wijzen dat pardonregelingen altijd geld kosten! De Nederlandse burger wordt in financieel opzicht gruwelijk gepakt door dit kabinet, maar voor een generaal pardon ligt altijd weer een blanco cheque klaar. Vind de staatssecretaris dat zelf verdedigbaar? Ik wil vragen wat de extra kosten zijn die de regeling met zich meebrengt op het gebied van bijvoorbeeld uitkeringen, volkshuisvesting en gezondheidszorg en hoe die kosten worden gedekt!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2545 gasten

donaties

doneer

Nederland
English