Nederland weer van ons

Ad Melkerd hoeft niet meer terug te keren naar de Nederlandse politiek, want hij is er al en dáár zit ie!
Deze staatssecretaris van Veiligheid en Justitie maakt van Nederland één groot walhalla voor illegalen.
Hij heeft aangekondigd om illegalen, afgezien van enkele uitzonderingen, niet meer vast te zetten.
Deze VVD staatssecretaris is daarmee de koning van links en de beste slaaf die de PvdA zich maar kan wensen.

Dat het vreemdelingenbeleid door deze softe staatssecretaris in rap tempo wordt afgebroken is voor de PVV en voor héél Nederland natuurlijk héél slecht nieuws.
Het beëindigen van vreemdelingenbewaring zal een hoop ellende opleveren, maar ik beperk me bij 3 voorbeelden om dat te illustreren:
1. Het illegalenprobleem gaat in Nederland groter worden, want illegalen gaan natuurlijk eerder naar een land waar je niet vastgezet kunt worden dan naar een land waar dat wel gebeurt.
2. Als je illegalen niet vast zet maar op straat laat, betekent dat voor onze samenleving meer overlast en meer criminaliteit.
3. Het aantal uitzettingen zal verder afnemen. Als je tegen een illegaal zegt dat hij zich uit eigen beweging op schiphol moet melden voor zijn uitzetting zal hij dat niet snel doen. De staatssecretaris maakt van terugkeer en uitzetbeleid gewoon een lachertje.
Kortom vz, de ellende is niet te overzien en ik vraag de staatssecretaris wat hem bezielt om het vreemdelingenbeleid zo verregaand af te breken!

Vz,
In uit rapportage vreemdelingenketen die we nu ook behandelen blijkt al dat het slecht gesteld is met de terugkeer van illegalen of uitgeprocedeerden naar de landen van herkomst.

Het nieuws van de dag, waar ik net mee begon, zal dat natuurlijk niet beter maken. Maar de staatssecretaris faalt op meer fronten.
Kijk bijv. naar de gang van zaken rond de uitgeprocedeerden die in de zogenaamde vluchtkerk hebben gezeten.
Deze mensen wordt geen strobreed in de weg gelegd om -na uitgeprocedeerd- te zijn toch langdurig in Nederland te blijven.
En om hier zelfs een kantoorpand te kraken!

Ik vraag aan de staatssecretaris waarom hij het zover laat komen.
Waarom worden deze illegalen niet vastgezet en uitgezet!
Waarom wordt er niet eens een beetje daadkracht getoond nu ze zelfs een gebouw kraken!
Graag helderheid hierover..

Vz,
Wat in deze zaak ook belangrijk is, is de vraag waarom de burgemeester van Amsterdam niet wordt aangepakt.
Die is immers al tijdenlang schaamteloos bezig met het saboteren van het terugkeerbeleid. Publiekelijk rijdt hij het terugkeerbeleid in de wielen door steeds opvang van vreemdelingen te regelen die al lang niet meer in NL mogen zijn.
Deze handelwijze van deze sabotage burgemeester kan de staatssecretaris toch niet tolereren!
De PVV- fractie roept het kabinet op om de gemeente Amsterdam eindelijk eens te korten op het gemeentefonds, als teken dat de maat echt vol is.

Daarbij kan ik ook nog wijzen op de volstrekt idiote actie van genoemde burgemeester om die mensen die botweg hun vertrekplicht negeren ook nog eens op 225 euro per persoon te trakteren.
In het Parool vertelden de uitgeprocedeerden dat ze met dat geld prostitutiebezoek en drugs hebben bekostigd.
Vind de staatssecretaris dit goed besteed belastinggeld?
En is ook dit geen reden om genoemde burgemeester eens tot de orde te roepen.

Vz,
Ik blijf nog even bij het slecht functionerende terugkeer en uitzetbeleid, want een ander probleem is dat vreemdelingen na een uitzetting gewoon weer in Nederland opduiken.
Het is de PVV fractie een doorn in het oog dat heel veel tijd, moeite en geld wordt gestoken in het uitzetten van vreemdelingen, die vervolgens als een boemerang weer terugkomen naar Nederland.
Ook in de aanpak van deze boemerangmigranten faalt de staatssecretaris.

Dat werd recentelijk pijnlijk duidelijk in de zaak van een Ghanees, die na zijn vijfde uitzetting meteen weer in Nederland opdook!
Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk vraag ik de staatssecretaris.
Deze man, overigens een notoire overlastgever, is 5 x uitgezet naar Italië, alwaar hij voor het eerst asiel aanvroeg, en 5 x meteen weer terug kwam naar Nederland.
Wat is gedaan om dit te voorkomen. En wat doet de staatssecretaris om zoiets in de toekomst te voorkomen.
Ook wil ik vragen hoeveel boemerangmigranten er eigenlijk zijn, en hoeveel uitzettingen door deze illegalen dus ongedaan zijn gemaakt.

Verder vraag ik in dit kader aan de staatssecretaris of hij bereid is dit probleem beter aan te pakken door
a) hun terugkeer naar Nederland te verhinderen of te bemoeilijken en
b) degenen die dat toch lukt meteen vast te zetten, bijv. na ongewenstverklaring.
Want juist het feit dat ze hier kennelijk zo makkelijk weer vrij rond kunnen lopen houdt het probleem natuurlijk in stand!

Vz,
Dan ga ik naar de kwestie van de hongerstakers.
Allereerst wil ik nog eens klip en klaar de bevestiging dat honger- of dorststaking nooit zal lonen!
T.a.v. een dorststaker die een verblijfsvergunning heeft gekregen heb ik de staatssecretaris gevraagd om –wellicht vertrouwelijk- inzicht te bieden in de omstandigheden die dat rechtvaardigen, dus dat wacht ik nog even af.

Verder was er rond de hongerstakers een hoop commotie waarbij bijvoorbeeld valse beschuldigingen kwamen over mishandeling van tenminste één hongerstaker.
Dit is natuurlijk de omgekeerde wereld want het is nog nooit voorgekomen dat er buitenproportioneel geweld is gebruikt tegen uitgeprocedeerde asielzoekers. Omgekeerd komt het aantoonbaar juist váák voor dat uitgeprocedeerden juist geweld gebruiken tegen ambtenaren. Niet alleen in detentiecentra maar ook bij uitzettingen!

Ik vraag de staatssecretaris dan ook om op te komen voor het personeel in de vreemdelingenketen door valse beschuldigingen bijvoorbeeld meteen te ontkrachten!
En ook door geweld plegende vreemdelingen snel aan te pakken.
Is er in dat licht al iets te merken van de toezegging om hierbij vaker aangifte te doen.
Zo nee waarom niet en zo ja, hoeveel vaker is dat nu gebeurt.

Vz,
Wat ook uit de rapportage vreemdelingenketen blijkt, is dat het aantal herhaalde asielaanvragen fors is toegenomen.
Met meer dan een kwart om precies te zijn.
Dat is erg slecht nieuws en ik vraag de staatssecretaris om dat probleem snel op te lossen! Bijv. met een hele scherpe no cure no fee regeling om procedure stapelende asieladvocaten wat af te remmen.
Procedurestapelen is niet alleen een probleem waarbij vreemdelingen een tweede of derde asielaanvraag indienen, maar juist ook waarbij zij reguliere verblijfsaanvragen indienen. Denk aan aanvragen om verblijfsvergunningen voor arbeid, voor gezinsvorming voor medische behandelingen, studie etc.
Prangende vraag is dus hoe vaak deze reguliere verblijfsaanvragen terugkomen in de statistieken van herhaalde verblijfsaanvragen. En hoe dat probleem wordt aangepakt.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3255 gasten

donaties

doneer

Nederland
English