feed-image RSS

Nederland weer van ons

Voorzitter,

Ik feliciteer de Kunduz-coalitie met haar succes. Dankzij hen springt Nederland straks over zijn eigen schaduw. Jammer genoeg zonder parachute.

Dit is de realiteit: Brussel regeert, Brussel dicteert. De Nederlandse burger gireert, de burger crepeert.

Zeven weken vocht de PVV in het Catshuis als een leeuw, om de kille onweersbuien buiten te houden. Maar de Kunduz-coalitie heeft de deuren vandaag wagenwijd open gezet. Niet alleen de Hedwigepolder wacht de zondvloed. In elke huiskamer van Nederland zal het de komende jaren regenen.

Zeven weken lang hield de PVV de rug recht; FC Kunduz boog binnen 24 uur. 1 mailtje uit Brussel en ze springen allemaal in de houding.

Eigenlijk is het wel knap: in 24 uur een pakket in elkaar flansen dat de burger zo hard treft. Een prachtig akkoord: als je tenminste een windmolen bent, of een naar subsidie hunkerende shagrokende milieu-activist. Een waardeloos akkoord: als je een hardwerkende belastingbetaler bent.

Partijen boden tegen elkaar op om het Brusselse diktaat zo snel mogelijk te tekenen. Wilt u er sambal bij, meneer Barosso? Graag, meneer Blok.

Op de dag dat zelfs de voorzitter van het Europees parlement zegt dat de ondergang van de EU nabij is, op die dag tekent de FC Kunduz nog snel even de capitulatie voor Brussel.

Daar in Brussel lachen ze zich suf. Hun kostje is gekocht, zij kunnen levenslang lunchen terwijl wij hier de broekriem aanhalen. Volgend jaar eist holle bolle Brusselse Gijs nog eens 10 miljard extra. Nederland gooit dit jaar al 7 miljard in die bodemloze Europese put. Daar komt straks als het aan Brussel ligt nog eens een half miljard bij. Kent hun hebzucht een grens? Is hun honger ooit gestild?

De PVV wees het Catshuispakket af. Het pakket zou onze economie kapotmaken en de rekening van de eurocrisis bij de burgers dumpen, en vooral bij de aow-ers. En wat doet FC Kunduz? Die laat Henk en Ingrid alsnog bloeden op bevel van Brussel. FC Kunduz is vooral FC Knudde.

Voorzitter, wat zit er in het pakket:

Er wordt een miljard bezuinigd op de zorg, iedereen sneller doorwerken tot 66 jaar, de hypotheekrenteaftrek gaat eraan, de BTW omhoog, de ontslagvergoeding wordt geslacht. Mensen kunnen straks ontslagen worden en bankroet thuis op de bank gaan zitten. En bij FC Kunduz geen cent loonsverhoging voor de politieagenten en de onderwijzers. Maar wel meer geld naar linkse hobby’s als zonnepanelen en kunst. En de vier miljard ontwikkelingshulp blijft natuurlijk in stand.

Kortom; minder in de portemonnee en meer werkloosheid. De enige mensen die de vlag uithangen zijn de ongekozen eurocraten in Brussel en hun vriendjes in Griekenland. Dankzij hen gaat veel salarissen volgend jaar niet omhoog en dankzij hen wordt een keertje tanken een nog duurdere grap.

Ook de PVV wil het tekort naar 3 procent terugbrengen, maar niet in 2013 maar pas is 2015. Zo voorkomen we dat onze economie kapotbezuinigd wordt.

Ons pakket ziet er heel anders uit dan het krukkenteam van FC Kunduz. Het pakt de overheid wel en de burger niet.

Wij bezuinigen in 2013 bijna 8 miljard euro. Het mes in de overheid en het mes in subsidies, snijden in ontwikkelingshulp, weg met onzinnige groene aftrekposten, ons leger niet meer over de hele wereld inzetten. Wat we wel verhogen: de bankenbelasting.

Voorzitter, met dat pakket hebben wij volgend jaar zelfs ruimte voor een lagere BTW: van 19 naar 18 procent. Een Btw-verlaging, dat is geweldig voor de economie. Mensen geven meer uit en voor onze bedrijven is dat geweldig nieuws.

Een aantal maatregelen uit het verleden draaien we terug. Zoals de Wet Werken Naar Vermogen, de lagere kinderopvangtoeslag, het verhogen van de AOW-leeftijd naar 66 jaar, de huurverhoging van 5 procent, de pijnlijke bezuiniging op het passend onderwijs. Voor ons pakket, voor het pakket van de PVV geldt: jammer als je een bank bent, prima als een je hardwerkende burger bent.

Voorzitter, er is ook goed nieuws. En het goede nieuws is dat de burger het straks allemaal mag zeggen. Willen we dat nou echt, dat pakket dat vandaag is gepresenteerd? Dat een of andere ongekozen eurocraat zegt: hier is een hoepel – spring er maar doorheen. Of willen we weer baas worden in eigen huis, in eigen land? Het goede nieuws is dat er in september verkiezingen zijn. De PVV zal er alles aan doen dat dat een referendum wordt over de Euro, de EU, de ongekozen eurocraten, de eurocrisis en over Brussel.

Voor de PVV wordt behoud van onze nationale soevereiniteit de inzet van die verkiezingen. Zelf beslissen over onze begroting, zelf beslissen over ons geld, onze grenzen, ons land. Vooral ook onze toekomst. Wie we binnenlaten en wie niet. Wat we onder water zetten en wat niet. Waar we geld aan uitgeven en waaraan niet.

Voorzitter, het gaat om onze vrijheid en onafhankelijkheid. Baas in eigen huis, baas in eigen land.

Ik verheug me op de verkiezingen.

Voorzitter, het overleg in het Catshuis is mislukt. Ik betreur dat zeer. Maar het is heel simpel: ik kon niet anders.

We hebben de afgelopen dagen flink de zwartepiet gekregen. We zouden geen verantwoordelijkheid durven nemen, we zouden als PVV onbetrouwbaar zijn, we zouden niet in het belang van Nederland hebben gehandeld. Ik wil daar graag hier vandaag op reageren.

Nadat wij als PVV twee jaar geleden getekend hebben voor een ombuigingspakket van 18 mrd, nadat wij ruim anderhalf jaar een trouwe gedoogpartner zijn geweest, nadat wij zeven weken serieus hebben onderhandeld om eruit te komen, getuigt het juist van heel veel moed om uiteindelijk een rechte rug te houden en nee te durven zeggen tegen een pakket dat slecht is voor Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat we Nederland juist redden van een hoop ellende. Het is de overheid en niet de burger, niet Henk en Ingrid, die te veel geld uitgeeft en op wiens uitgaven moet worden bezuinigd.

Een pakket dat vooral de burger pakt met btw-verhogingen, met nullijnen, en een pakket dat nauwelijks snijdt in de overheidsuitgaven is het laatste wat Nederland nodig heeft. En het CPB bewijst ons gelijk: het pakket zou de economische groei remmen, de werkloosheid laten stijgen en de koopkracht en dus ook de particuliere consumptie laten dalen. Allemaal slecht voor Nederland en slecht voor de economie. Door daar als PVV niet in mee te gaan, door niet aan het pluche te plakken, door neen te zeggen op dat moment, tonen we juist moed, tonen we een rechte rug en kiezen we voor wat het beste is voor Nederland.

We konden dus niet anders, de keuze was helder.

Of we kiezen voor Henk en Ingrid – of we kiezen voor Brussel en megabezuinigingen en maken onze economie kapot.

Of we kiezen voor onze eigen ideeën, voor onze eigen toekomst, voor onze eigen democratie – of we kiezen voor de ongekozen eurocraten uit de superstaat de Brussel heet.

Of we geven toe aan Brussel – of wij kiezen voor Nederland.

Voorzitter, Wij hebben vanaf dag 1 gezegd en wij hebben dat gedurende zeven weken herhaald: de 3 procent tekorteis voor 2013 is niet heilig voor de PVV; dat mag wat ons betreft in 2013 ook min 4 procent zijn.

En we hebben ook altijd gezegd: er is geen deal zonder een totaaldeal. Er is pas sprake van een akkoord als er een totaalpakket is dat voor ons acceptabel is. De heren Rutte en Verhagen wisten dat want ik heb ze dat verteld en ze waren het er ook mee eens. Dus het is volstrekte onzin te suggereren dat er overal al overeenstemming over was. Ik heb ook altijd gezegd: de kans dat het lukt is fifty-fifty.

Het is volstrekt legitiem dat wij op het einde van de onderhandelingen het totaal nog een keer wegen. Dat hebben we gedaan en de balans was negatief.

Wij zouden als PVV anders bezuinigen, wij zouden minder bezuinigen. In 2013 een tekort van vier procent, en drie procent is mooi voor 2015. Ook dat heb ik in het Catshuis tegen de heren Rutte en Verhagen gezegd. Dat kan dus geen verrassing zijn.

Voorzitter, het Catshuis-pakket zou een forse verhoging opleveren van de werkloosheid. In 2015 nog eens 90.000 mensen extra bovenop de reeds bijna half miljoen werklozen die we nu al kennen. Oftewel, nog eens bijna honderdduizend mensen zonder uitzicht op werk, buiten het arbeidsproces, thuis.

Ook de koopkracht zou opnieuw een knauw krijgen. Iedereen zou pijn lijden. De burger gaat het in de portemonnee voelen. De gewone hardwerkende burger gaat er dit jaar voor het derde jaar achter elkaar qua koopkracht op achteruit.

Voor de 65-plusser zou het helemaal afzien worden. Henk Senior zou zo’n 500 euro per jaar moeten inleveren. Dat is niet zoveel als je in Wassenaar woont tussen de parelkettinkjes of je resideert in de linkse grachtengordel, maar voor heel veel AOW-ers is 500 euro per jaar heel veel geld ! Maar nogmaals het gaat ons om het totaalpakket en niet alleen om de koopkracht.

De gevolgen van het bezuinigingspakket zouden voor tachtig procent neerkomen bij de burger en niet bij de overheid.

Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid wil ook de overheidsfinancieën op orde brengen. Toen wij naar het Catshuis gingen, brachten wij ordners vol met voorstellen mee. We hadden er best uit kunnen komen. Alleen al het elimineren van die bizarre ontwikkelingshulp had het begrotingstekort fors verlaagd. Ook had er natuurlijk gehakt moeten worden in de andere linkse hobby’s: het duurzaamheidsgedreutel, al die gekke windmolens, het geld dat we aan de linkse hobbyclubs geven, de klimaat-paniek, de kunstsubsidies – noem maar op.

Dan zou het mes aan twee kanten snijden: een lager overheidstekort en het linkse subsidie-fontein zou worden drooggelegd. Henk en Ingrid hadden er veel minder van gemerkt. Maar de linkse staatsruiveniers wel. En wij zouden de BTW ook het liefst niet verhogen maar verlagen. Goed voor de economie, goed voor de werkgelegenheid en goed voor de koopkracht.

14 mld in 1 jaar ombuigen maakt meer kapot dan je lief is. Alle economen inclusief het IMF waarschuwen daarvoor. De PVV weigert ook 14 miljard euro te bezuinigen terwijl er miljarden Nederlandse euro’s worden overgemaakt aan Brussel, het vreselijke ESM-fonds en aan zwakke landen als Griekenland.

Voorzitter, die 14 miljard in 1 jaar tijd moet van tafel. 14 miljard ombuigen in 1 jaar is gekkenwerk. Nederland moet weer baas worden in eigen huis. Onze toekomst behoort in onze handen en niet in de handen van de eurofielen. Baas in eigen huis. Baas in eigen land.

Voorzitter, er is dus geen akkoord. Geen steun van de PVV voor het hele pakket, niet voor een verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2015, niet voor 9 euro eigen bijdrage per medicijn, niet voor een btw-verhoging, nergens voor. De regering zal haar steun elders moeten zoeken.

Voorzitter, ik beëindig namens mijn fractie de steun aan dit kabinet met een bloedend hart. Het moet, ik kan niet anders. Mijn loyaliteit ligt op de eerste plaats in Nederland en niet in Brussel.

Ik beeíndig onze steun aan dit kabinet echter niet lichtvaardig. Ik doe dit, ik meen het oprecht, met pijn in het hart. De afgelopen maanden hebben wij keihard gewerkt om deze reis tot een goed einde te brengen. Maar het is anders gelopen dan wij wilden. 18 miljard is al een hoop – 32 miljard was gewoon te veel.

Ik maak ondanks alle boze woorden en zwarte pieten van de gelegenheid gebruik een groet te brengen aan de onderhandelaars van de andere partijen. Wij hebben het samen geprobeerd, maar het is niet gelukt Ik had dit kabinet graag het volbrengen van zijn eerste ambtstermijn gegund. Maar 32 miljard bezuinigen die de burger keihard in de portemonnee raakt, de economische groei vertraagt en de werkloosheid doet oplopen is een brug te ver. Ik neem afscheid van dit kabinet. Het woord is nu aan de kiezer.

Spreektekst van Geert Wilders:

Welkom. Wat waren we vroeger trots op de gulden. De gulden was de mooiste munt van Europa. De gulden was een sterke munt. Eeuwenlang heeft de gulden Nederland voortreffelijk gediend.

Vandaag hebben we de euro. De euro is geen geld; de euro kost geld. Er worden miljarden tegenaangegooid. En niemand kan garanderen dat het helpt. Eruit stappen, kost nog meer, zo beweren de bangmaakrapporten die de laatste maanden werden gepubliceerd. Ze komen van groepen die belang hebben bij de euro, en ze komen van angsthazen die dreigen met oorlog als de euro zou verdwijnen.

Ze vertellen dat de euro Nederland veel voordelen heeft gebracht. Ze zeggen dat uit de euro stappen veel meer zal kosten dan de euro redden. De Partij voor de Vrijheid heeft aan de euro-propaganda geen boodschap. Wij willen de feiten!

De PVV vroeg het Britse Lombard Street Research, een onafhankelijk economisch onderzoeks- en adviesbureau met kantoren in Londen, Hong Kong en New York, en met klanten wereldwijd, om voor ons te berekenen:

1. Wat leverde de euro Nederland werkelijk op?

2. Wat kost het huidige doormodderen met de euro aan Nederland?

3. Wat zijn de kosten als Nederland uit de euro stapt?

De PVV heeft de resultaten van dit onderzoek op geen enkele manier beïnvloed. Lombard Street Research heeft een internationale reputatie hoog te houden die het niet op het spel zet voor de belangen van een Nederlandse politieke partij.

De resultaten van het onderzoek weerspreken alles waarmee we dagelijks in de media en door de Europese politieke elite om de oren worden geslagen. De studie toont dat de euro Nederland meer heeft gekost dan opgeleverd. Wat de euro ons aan lagere transactiekosten en aan handelsstimulatie opleverde, werd tenietgedaan door een groeivertraging die zich niet voordeed in vergelijkbare landen zonder euro.

De burger betaalde het gelag. De euro zette de binnenlandse bestedingen onder druk. In de eurojaren bleef de groei van de consumptie achter bij de groei van het BBP. Dat was niet het geval toen we de gulden nog hadden. Dat was niet het geval in met ons vergelijkbare landen die niet in de euro stapten, zoals Zweden en Zwitserland. Het heeft de gemiddelde Nederlander vorig jaar 1800 euro aan consumptievermogen gekost.

De euro heeft eveneens onze buitenlandse beleggingen aangetast. Een derde van die beleggingen is door de eurocrisis verloren gegaan. Een prijskaartje van 7000 euro per Nederlander. Daar gaat ons appeltje voor de dorst.

De ellende is niet voorbij. Lombard Street Research berekende dat het redden van de euro Nederland tussen 2012 en 2015 nog meer dan 125 miljard euro kan kosten. We moeten Griekenland en Portugal overeind houden. We moeten Italië en Spanje helpen om hun begrotingstekort te dekken. En dat is het optimistische scenario. Als we Italië en Spanje ook moeten helpen met het doorrollen van hun schulden, kost het bijna dubbel zoveel.

Maar er is een uitweg. Nederland kan uit de euro stappen.

Jazeker dat kost geld. Als we dit jaar uit de euro stappen, lijden we in het slechtste geval, met name bij een waardestijging van de gulden met 10%, wat lang niet zeker is, een verlies van 51 miljard euro op onze netto buitenlandse tegoeden. En als we de nieuwe gulden in de overgangsperiode de euro laten schaduwen kan zelfs dat worden voorkomen.

Dat bedrag van 51 miljard wordt bovendien al vanaf het tweede jaar goedgemaakt, want het is kleiner dan de 37 en de 38 miljard euro die we in 2013 en 2014 uitsparen aan de kosten die Nederland moet bijdragen om de euro overeind te houden. Anderzijds geeft zo’n waardestijging meer bestedingskracht voor de burger.

Nederland is vooral een doorvoerland. Tweederde van onze export bestaat uit doorvoer. Dit wordt netto niet beïnvloed door een eventuele waardeverandering van een nieuwe munt. De gevolgen van een sterkere munt voor het deel van de export dat wel in Nederland zelf wordt geproduceerd zijn beheersbaar. Vroeger kon onze exportsector een sterke munt aan. We kunnen dat nog altijd. Wij zijn nog altijd hetzelfde vindingrijke, vlijtige volk.

Een eigen munt geeft ons de vrijheid om de monetaire instrumenten in een voor Nederland voordelige richting te gebruiken. We kunnen de waardestijging van een nieuwe munt beperkt houden en daardoor de effecten voor export, werkgelegenheid en financiële instellingen temperen en uitsmeren over een langere periode. Met de gulden zitten wij terug aan de knoppen; niet de eurocraten in Brussel en Frankfurt. Met de gulden worden we weer meesters over ons eigen geld.

Herman Van Rompuy probeerde ons gisteren bang te maken met het spookbeeld van de jaren dertig en stijgende rentes. De waarheid is dat binnen de euro de rente centraal bepaald wordt waardoor onze rente te hoog en de rente voor de knoflooklanden te laag was. De huidige crisis is hier gevolg van. De knoflooklanden hebben zich veel te diep in schulden gestoken die ze nooit kunnen terugbetalen als ze in de euro blijven tenzij de muntunie een permanente transferunie wordt waarin wij de schulden van anderen mogen betalen.

Van Rompuy vindt de euro sexy. De PVV vindt de gulden sexy. Het is niet sexy om de schulden van een ander te moeten betalen.

Voor de PVV is het duidelijk. Wij willen baas zijn in eigen huis. De PVV zegt: Ja tegen de gulden, laat maar komen. Geef de munt terug aan de Nederlanders. Laat de Nederlanders beslissen. Wij willen een referendum over de munt.

Ik geef nu het woord aan Charles Dumas, chief economist van Lombard Street Research. Hij zal de bevindingen van het rapport toelichten en daarna uw vragen beantwoorden.

Lombard Street Research rapport: Nederland en de Euro (PDF)

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3780 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties