feed-image RSS

Nederland weer van ons

Biografie

Het nieuwe gezicht van de PVV op het gebied van Jeugd en Gezin én uiteraard Gehandicaptenzorg. Met 25 jaar ervaring in de zorg weet ze precies wat er speelt op de werkvloer. Naar haar mening is de zorg steeds meer ontmenselijkt. Daarmee bedoelt ze dat de meestal super gemotiveerde werkers worden tegengewerkt door alle regels, protocollen en administratieve verplichtingen.

Dus terug naar de echte zorg en echte aandacht voor mensen. Op het gebied van de jeugdhulpverlening valt ook nog veel te verbeteren. Het oerwoud aan instanties zorgt ervoor dat hulp vaak niet of te laat komt.

Bang om hard te werken is deze moeder van vier kinderen niet. Wel is zij erg gemotiveerd om op de komen voor de gehandicaptenzorg.


Commissies
VWS
TC Jeugdzorg

Onderwijs
Diverse medische cursussen (diabetes, sondevoeding, palliatieve zorg)
HBO-IW
Gymnasium

Loopbaan
25 jaar op een dagcentrum voor meervoudig gehandicapten kinderen,in diverse functies
Bijles Latijn en Nederlands

Biografie

De Partij Voor de Vijheid is een sociale volkspartij die opkomt voor de mensen in het land en zich inzet voor de verworvenheden van de verzorgingsstaat. Dit is de voornaamste reden voor Léon de Jong om zich namens de Partij Voor de Vrijheid in te zetten voor een beter Nederland.

Helaas is in de afgelopen decennia de verzorgingsstaat vooral verworden tot een aantrekkingspool voor slecht opgeleide immigranten. Op dit moment maakt 40 procent van de niet-westerse allochtonen al gebruik van de bijstand. Ondertussen mag de belastingbetaler al decennia lang en onder luid gejuich van de linkse kliek hiervoor opdraaien. Om de met bloed, zweet en tranen opgebouwde verzorgingsstaat weer een bron van trots te laten zijn en deze voor de goedwillende te beschermen, zal Léon de Jong het PVV beleid uitvoeren van hard waar het moet en zacht waar het kan.

De PVV komt op voor de hardwerkende Nederlander. Voor de mensen die het niet cadeau krijgen.  Om deze mensen te beschermen zal de PVV zich blijven verzetten tegen de versoepeling van het ontslagrecht en zich hard maken voor het behoud van een rechtvaardige oudedagsvoorziening. De massa export van kinderbijslag naar het buitenland moet worden stopgezet.


Commissies
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwijs
NIMA A Marketing (2009 n.a.)
Interne bedrijfsopleidingen (2004-2007)
Detailhandel Marketing, MBO (2001-2003)
Facilitaire Dienstverlening, MBO (1999-2001)

Loopbaan
Kamerlid Partij Voor de Vrijheid (2010-heden)
Zanger (2007-2010)
Commercieel adviseur financiële instelling (2006-2007)
Bedrijfsleider detailhandel (2004-2005)
Verkoopmedewerker detailhandel (2001-2004)

Biografie

Met de komst van Harm Beertema heeft de PVV 34 jaar onderwijservaring in huis gehaald. Als pas afgestudeerde leraar Nederlands koos hij voor het middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. In de loop van zijn onderwijsleven leerde hij zijn werk- en woonstad Rotterdam van alle kanten kennen. Voor hem was er heel lang niets mooier dan lesgeven aan 16- tot 25-jarigen in de meest bruisende stad van het land: Rotterdam, een sociaal laboratorium, waar alles het eerst gebeurt. Van “De opstand der Burgers” van Pim Fortuyn tot de Rotterdam-code, van Feyenoord tot het Zomercarnaval zet Rotterdam de toon. Er gebeurt veel moois, maar ook veel lelijks.

En alles wat er gebeurt, gebeurt er iets heftiger dan in de rest van het land: de verloedering van het onderwijs, het gebrek aan integratie en de lauwe reactie van de overheid daarop. Maar ook het gebrek aan integratieonderwijs, de segregatie, het ontstaan van een complete parallelle samenleving, de verwaarlozing van autochtoon en allochtoon talent, de weerzin tegen assimilatie, de onbegrensde instroom van zeer kansarme allochtone leerlingen, de beleving van de Islam, die aanpassen, meedoen en wederkerigheid sterk bemoeilijken; allemaal dingen waar hij in de klas rechtsreeks mee te maken kreeg. Zijn werk was de belangrijkste inspiratiebron voor zijn keuze voor de politiek.

Uit onvrede over de slechte kwaliteit van het onderwijs werd hij bestuurslid van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). Hij heeft daar politiek draagvlak gecreëerd tegen de fusiegolf die vooral in het mbo leidde tot megalomane instituten tot wel 40.000 leerlingen. Samen met BON heeft hij ook het idiote competentieonderwijs onder de aandacht van het publiek en de politiek gebracht. Hij heeft er in de onderwijselite geen vrienden mee gemaakt. In het onderwijsveld des te meer.
 

Commissies
OCW

Onderwijs
HBS-A
Lerarenopleiding VL-VU Nederlands/Engels

Loopbaan
Tweede Kamerlid Partij voor de Vrijheid (2010)
Leraar, teamleider, leerlingbegeleider in het Rotterdamse mbo (1976 – 2010)
Bestuurslid Beter Onderwijs Nederland (tot juni 2010) 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3380 gasten

donaties

doneer

Nederland
English