Nederland weer van ons

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Zeer uitzonderlijke belastingdeal voor oud-korpschef Welten’?*
  2. Klopt het dat oud-korpschef Welten over circa €130.000 geen loon- en inkomstenbelasting hoeft te betalen? Zo ja, wat houdt deze belastingdeal in?
  3. Hoeveel belastinginkomsten loopt de Staat hierdoor mis?
  4. Bent u betrokken geweest bij het maken van deze afspraken of wist u van deze afspraken voordat deze in de media kwamen?
  5. Bent u bereid het geformuleerde advies openbaar te maken? Zo neen, waarom niet?
  6. Welke maatregelen bent u voornemens te treffen om ervoor te zorgen dat Welten het belastingvoordeel tot op de laatste cent terugbetaalt?
  7. Deelt u onze mening dat Topgraaier Welten nu ook zijn allerlaatste restje integriteit heeft verloren? Zo nee waarom niet
  8. Zijn er nog meer topverdieners, of ze nu wel of niet lid zijn van een linkse partij, die dit soort afspraken met de belastingdienst hebben gemaakt? Graag alle namen.

* https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/zeer-uitzonderlijke-belastingdeal-voor-oud-korpschef-welten?_sp=b388ba66-6b2e-4d7d-b4b1-592359e5377e.1508425560033

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4210 gasten

donaties

doneer

Nederland
English